Gwiazda (Sztern) - zapowiedź broszury

Celem publikacji jest przypomnienie, w formie skróconej, historii drugiego największego żydowskiego klubu stolicy – Gwiazdy (Sztern) Warszawa, po-wiązanego z przedwojenną lewicą, by pokazać różnorodność międzywojennego sportu. Wydobycie z mroków zapomnienia dziejów tego klubu pozwoli ponownie zaistnieć w świadomości miłośników sportu. Tym bardziej, że za dwa lata, w 2023 r., klub obchodziłby 100-lecie swojego istnienia. Warto, choćby w ten symboliczny sposób ocalić od zapomnienia część piłkarskiej historii Warszawy

Gwiazda (Sztern) - okładka i kilka słów o klubie

Dwa lata, 1932 i 1934, to największy sukces Gwiazdy – lewicowego klubu z Warszawy. Aż do wybuchu II wojny światowej stanowił jeden z liczących się zespołów w Robotniczym Podokręgu Autonomicznym. W latach 1929-1937, zajmował czołowe miejsca w tych rozgrywkach. Można śmiało powiedzieć, że zespół Gwiazdy Warszawa stanowił jeden z wyjątków na pił-karskiej mapie Polski, gdy w walce o najwyższą klasę rozgrywkową walczył zespół stwo-rzony przez robotników, powiązanych z warszawską lewicą.